Kielstrup Borgerforening30. april 2016 - Arbejdslørdag i "Anlægget"
Vi startede med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.30. Kommunen har givet os opgaven, at holde anlægget, så vi må hjælpes ad. Folk havde div. haveredskaber og værktøj med. Alle mand gik igang med oprydning, forbedringer, klippe grene ned, rive grene sammen, rep. legetårn, rive patanque bane, luge ukrudt, svejse de knækkede jernpæle, skære fliser fri for græs, rengøre pavillionen, rense tagrender, samt meget mere. Vi afsluttede en hyggelig formiddag med fælles grill pølser og en forfriskning.


17. april 2016 - Affaldsindsamling

Traditionen tro blev der samlet skrald ind i hele byen, samt alle indfaldsveje. Vi startede med fælles morgenmad af afsluttede med lidt grillmad til frokost. En god formiddag i hyggeligt selskab og med et godt formål.


November 2014 - Hjertestarter
Borgerforeningen fik i begyndelsen af november en henvendelse fra foreningen "Kunsten at redde liv" som har igangsat et projekt i Mariagerfjord Kommune, som går ud på at samle ind til opsætning af hjertestartere i de små byer, som vil blive tilgængelige for borgerne hele døgnet.

Se foreningens hjemmeside her

Borgerforeningens bestyrelse mente, at en hjertestarter, der var tilgængelig for ALLE byens borgere, ville være til en god ting for byen. Derfor sagde bestyrelsen ja til at finde et sted hvor skabet med hjertestarteren kunne ophænges, og vi har en aftale, der giver mulighed for at den kan komme til at hænge udenfor forsamlingshuset. Desuden gav bestyrelsen tilsagn om at betale for en serviceaftale som dækker: Den årlige udgift til denne serviceaftale er 2.085,- kr. hvortil kommer udgiften til strøm på ca. 200,- kr.
Bestyrelsen vurderer, at det er en god måde, at anvende en del af foreningens opsparrede midler på, til glæde for hele byen.
Vi modtager gerne kommentarer til beslutningen, f.eks. via en mail til bestyrelse@kielstrupborger.dk


1. december 2013 - Julehygge hos Peter

Traditionen tro blev der afholdt julehygge i laden på Østergaard hos Peter Duelund.
Vi startede kl. 10.00 og med traktor og vogn gik turen i skoven for at hente pyntegrønt. Hjemme i laden stod den efterfølgende på gløgg og æbleskiver. Og så blev der ellers hygget med julemusik, dans om "juletræ" og fremstilling af de skønneste juledekorationer. En rigtig dejlig dag og en god start på december måned, med forventningens glæde om julens komme.